Wykonawstwo systemów przeciwpożarowych dla małych i dużych obiektów.

Od wyceny oraz oferty po projekt i wykonanie systemu.
Przekazujemy instalację użytkownikowi i szkolimy personel.

Proponujemy i stosujemy innowacyjne technologie niespotykane u innych instalatorów.

Oferujemy stałe przeglądy okresowe półroczne, roczne, dziesięcioletnie oraz
jednorazowe konserwacje systemów na zlecenie użytkownika oraz pilnujemy aby system był w pełni sprawny.